A tudatalatti 10 parancsolata

Balogh Béla A tudatalatti 10 parancsolata

  1. EGYSÉGTUDAT

Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok, minden teljes, egész és tökéletes. Felismerem, hogy az egyetemes teremtő erő és intelligencia elválaszthatatlan részeként létezem. Lélek és tudatformájában bennem van az egyetemes erő és értelem. Harmónia, egészség, békesség, öröm, bőség, igaz szó és ihlet formájában áramlik át rajtam. Felismerem, hogy gondolataim teremtő erővel rendelkeznek. Az történik velem, amit érzek, és azzá válok, amit elképzelek. Mindenfontos lépésemet az egyetemes bölcsesség irányítja. Ha bármikor félelem vagy aggodalom uralkodna el a tudatomon, azonnal azt gondolom: most az egyetemes bölcsesség vezérel engem, és az egyetemes bölcsesség a legjobb megoldást választja. A bennem lévő teremtő erőt szabadon használhatom. Teremtőerőmet a közösség javának szolgálatába állítom Amint ezeket az igazságokat érzem, és gondolom, megteremtem a tudatosság új ciklusát, és átalakul az életem. Az egységtudat és öröm természetes lelkiállapotom. Világomban minden rendben van.

  1. MEGBOCSÁTÁS

Szeretem magamat, ezért a régi sérelmeket elengedem és megbocsátom. Kivétel nélkül mindenkit elengedek, aki valaha megsértett engem, és mindannyiuknak egészséget, boldogságot, és az élet minden örömét kívánom. Valahányszor eszembe jut a neve valakinek, aki bántott, ezt gondolom: „Elengedlek. Az élet minden öröme a tiéd. Szabad vagy, és én is szabad vagyok.” A megbocsátás után szeretet, béke és nyugalom költözik a szívembe. Teremtő erőm felszabadul, és építő módon használhatom. Együttérzéssel és megértéssel fordulok mindazok felé, akik lelkileg, szellemileg és testileg betegek. Örömmel tölt el, ha másokért valamit tehetek. Világomban minden rendben van.

  1. ELFOGADÁS

Embertársaimat teljes szívvel elfogadom, és tartózkodom az ítélkezéstől gondolatban, szóban, és cselekedetben. Felismerem, hogy minden emberben a világegyetem végtelen intelligenciája dolgozik, és ennek az intelligenciának végtelenül sok, egymástól különböző megnyilvánulási formájával találkozhatom. Ezen erő, intelligencia és szeretet minden megnyilvánulását ítélkezés nélkül elfogadom. Ha valaki idegesít vagy zavar, annak okát elsősorban magamban kutatom. Saját világom egyetlen gondolkodója én vagyok. Én felelek azért, amit az embertársaimról gondolok. Egészséget, sikert, lelki békét és boldogságot kívánok minden embernek, akivel közelebbi vagy távolabbi kapcsolatba kerülök. Jókívánságaim őszinték, hisz mindezt szívem szeretetéből sugárzom. Világomban minden rendben van.

4.JÓVÁTÉTEL

A változás életem természetes rendje. A változást örömmel fogadom. Kész vagyok megváltozni. Kész vagyok változtatni nézeteimen, kész vagyok változtatni beszédemen. Ha felismerem, hogy valakit megbántottam, kész vagyok bocsánatot kérni. Könnyen rászánom magam, hogy bocsánatot kérjek, mert tudom, hogy ezzel a bennem lévő feszültséget is feloldhatom. Mindig megkérdezem, van-e lehetőség arra, hogy tévedésemet jóvátegyem. Amint ezt megteszem, magamnak is megbocsátok.  A régitől az új felé könnyű szívvel haladok. A változást egyre jobban érzem magamon. Örömmel élem át a jelen perceit. Életemben mind gyakoribb a belső béke és a nyugalom. Világomban minden rendben van.

  1. EGÉSZSÉG

Szeretem magamat, ezért testemnek szeretettel gondját viselem. Tápláló ételekkel és italokkal látom el, szeretettel ápolom és öltöztetem. Figyelek a jelekre, amelyekkel testem üzen nekem, és üzeneteit mindig figyelembe veszem. A testem szeretettel viszonozza gondoskodásomat. Egészségtől és energiától duzzad. Tudom, hogy testem minden sejtjére kihat minden gondolatom. A panaszkodástól minden körülmények között tartózkodom. Önmagamról és másokról mindig jót gondolok. Tudom, hogy a jó gondolatok, a belső béke és a szeretet mindig egészséges testet teremtenek. Gondolataim teremtőerővel rendelkeznek, ezért valahányszor a testemre vagy annak valamely részére figyelek, gondolatban mindig egészségesnek, teljesnek, és tökéletesnek látom. Az egészséget és szabadságot választom. Az engem is megalkotó erőnek a gyógyító szeretete most felold és eltávolít minden üledéket a testemből. Bízom tiszta gondolataim teremtő erejében és bízom a változásban. Boldog vagyok, mert felismerem, hogy testem tisztuló gondolataim és érzelmeim tükörképe. Világomban minden rendben van.

  1. IDEÁLIS TÁRS

Csak saját felelősségre! Most becsületes, őszinte, lojális, hűséges, boldog és sikeres társat vonzók tapasztalataim körébe. Ezek az értékes jellemvonások máris részemmé válnak, és a tudatalattimba merülnek. Azt vonzom, amit tudat alatt igaznak hiszek. Ismerem a vonzás egyetemes törvényét, és a tudatalatti hitemnek megfelelő társat magamhoz vonzom. Tudom, hogy ideális társam békéjét és boldogságát gyarapíthatom. Szereti eszményeimet, és az övéit én is szeretni tudom. Kapcsolatunkat kölcsönös szeretet, szabadság és nagyrabecsülés jellemzi. Az isteni szeretet olyan valakinek a személyiségén keresztül ragyog rám, akivel tökéletesen kiegészítjük egymást. Ideális társamat megérdemlem és elfogadom. Érzem, és hiszem, hogy életét teljessé és hiánytalanná teszem. Világomban minden rendben van.

  1. SIKER

Szeretem magamat, ezért olyan munkát végzek, amiben örömömet lelem, amiben tehetségemet és alkotóképességemet szabadon kamatoztathatom. Olyan emberekkel és olyan emberekért dolgozom, akiket szeretek, és akik szeretnek engem, munkámért pedig bőséges ellenszolgáltatás a jutalom. Tudom, hogy mindazt, amit embertársaim felé nyújtok, megsokszorozva visszakapom.  Mindig kedves emberekkel találkozom, hisz bennük saját magamat látom. Tehetségem és alkotóképességem birtokában olyan dolgokat teszek, amelyek belső igényeimet kielégítik. Mindig vannak emberek, akik az én szolgáltatásaimat keresik. Szükség van rám, ezért a felkínálkozó lehetőségekből életkoromtól függetlenül kedvem szerint válogathatok. Munkámmal és jövedelmemmel elégedett vagyok. Örömöm telik abban, amit csinálok. Egy vagyok a hatalommal, amely megteremtett. A siker feltételei eleve adottak bennem. Akaratom erejével, gazdag képzelőerőm segítségével és kitartásommal életemet boldoggá és sikeressé teszem. Bármire szól is a küldetésem, sikerre viszem. Minden élményből tanulok. Sikerről sikerre haladok. A múltnak nincs hatalma fölöttem, mert az új befogadására és a változásra gondolatban és tettekben kész vagyok. Világomban minden rendben van.

  1. BŐSÉG

Azért születtem a világra, hogy egész életemet bőségben, boldogságban, szabadon és sugárzó módon éljem. Arra születtem, hogy lelkileg, szellemileg és anyagilag növekedjem, fejlődjem, kibontakozzam, és életem minden területén tökéletesen kifejezzem és megvalósítsam önmagam. Tudom, hogy külső világom gazdag tudatom tükörképe, és bármikor újrateremthetem, vagy megváltoztathatom. 96 Szeretem magamat, ezért kényelmes otthonban élek, amely kielégíti igényeimet. A hazatérés gondolata mindig örömmel tölti el szívemet. Otthonomban szeretet és harmónia uralkodik, ezért aki csak belép, részesül a szeretet gyógyító erejében. A világegyetem határtalan gazdagságából korlátlan mennyiségben részesedem. A szépség és a bőség életem természetes része. Az élet ajándékait hálásan fogadom. Szívből örvendek a mások sikerének, mert tudom, jut bőven mindenkinek. Kedvelem a pénzt. Szeretem a pénzt. Tudom, hogy a pénz a rajtam keresztül áramló energia része. Ezt az energiát bölcsen és építően használom. A pénz folyamatosan áramlik életemben. Élvezettel osztogatom, és csodálatosan megsokszorozva visszakapom. Olyan célokra fordítom, amelyek a szépség és jóság gyarapodását segítik. Minden döntésem a javamra válik. Saját értékemnek mindig tudatában vagyok. Bő kézzel mérem képességeimet, és bőséges anyagi áldás a jutalmam. Jólétemért, és elmém teremtő gazdagságáért hálás vagyok. Világomban minden rendben van.

  1. BÉKE ÉS HARMÓNIA

Lényem középpontjában a szeretet végtelen forrása van, ezért békében és harmóniában élek mindenkivel, akit ismerek. Ez a szeretet megtölti a szívemet, a testemet, a tudatomat, egész lényemet.  Szétárad belőlem minden irányba, majd visszatér hozzám megsokszorozva. Akkor érzem jól magam, ha szeretek. Szeretem magamat, ezért teljesen a jelenben élek, minden perc szépségét felismerem. A szeretet törvényét betartom és tisztelem. Az univerzum szeretett gyermeke vagyok, ezért a jövőmet fény esnek, boldognak, biztonságosnak tudom. Segítek magamon, és az élet is megsegít. Rajtam kívül, akárcsak bennem, az egyetemes rend működik. Mindent szórakozva tanulok. Hálás szívvel, vidáman kezdem a napot. Lelkesen várom a mai eseményeket, hisz tudom, hogy életemben csak a jó kaphat helyet. Szeretet, békesség és tökéletes egészség tölti el a tudatomat és a testemet. Szeretem azt, aki vagyok, és amit cselekszem. Lényemmel, szeretetemmel az élet szépségét hirdetem. Világomban minden rendben van.

  1. BÖLCSESSÉG

Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok, nincs kezdet, és nincs vég, csupán az anyag és a tudat állandó egy másba fordulása. Életem téren és időn kívüli létező, tudatom teret és időt teremtő. A szeretet törvényét szívemben ismerem. Biztonságos magamba néznem. Biztonságos a múltba tekintenem. Örömmel tölt el, ha a határtalan élet elém tárul.  Folyton megújul az életem. Minden pillanata új, friss, és eleven. Pozitív gondolkodással érem el mindazt, amit akarok. Tudom, hogy elmémet egyedüli irányítóként bármire használhatom. Életemet magam irányítom. Mindenben a szépet és a jót keresem. Gondolataimmal a szépet és a jót erősítem. Új valóságom új gondolkodásom tükörképe. Bízom az egyetemes erőben, bölcsességben és szeretetben, hisz tudom, hogy bármit szeretnék is tudni, feltárul előttem az, bármire van is szükségem, megkapom azt a megfelelő helyen, időben és összefüggésben. Világomban minden rendben van.

 

 

Shopping Cart