ÁSZF 2018-02-02T15:38:01+00:00

ÁSZF

Adatbázis:

Az adatbázisban szereplő szakemberek, terapeuták külön szerződésben, aláírásukkal engedélyezték, hogy adataikat ezen a felületen nyilvánosan közzé tegyem!

A fonixkozpont.hu internetes portálon lévő egyedi hirdetési felület igénybevételéhez szükséges regisztrációs díjról szóló szerződést Felek a célból kötik meg, hogy Szolgáltató biztosítsa a Megrendelő előzőleg már kiválasztott csomag feltételeinek megfelelő megjelenési formáját. (1-es melléklet)

A Főnix központot megkereső kliensek, ügyfelek számára a Megrendelő adatait, elérhetőségét, és szolgáltatása jellegét továbbítsa.

A Szolgáltatás célja továbbá, a szakemberek és a megrendelők egymásra találásának segítése, kapcsolat felvétele. A szolgáltató, a Weboldalon található szakemberekkel szerződéses kapcsolatban áll, a szakemberek (Megbízók) jellemzően ellenszolgáltatás fejében veszik igénybe a Szolgáltató szolgáltatását.

A Megbízót terheli a felelősség az általa nyújtott szolgáltatások összefüggésben végzett valamennyi tevékenységéért, a közölt adatok hitelességéért.

A Szolgáltató a Weboldalon elérhetővé teszi a Megbízó közvetlen elérhetőségét, linkek útján, mely tartalmakat kizárólag a link elhelyezésekor ellenőrzi, így a linkelt tartalom esetleges megváltozása esetén annak tekintetében felelősséget nem vállal, és jogsértő tartalomra történő linkelés esetén az erre vonatkozó, jogszabályban meghatározott módon történő jelzést követően a linket haladéktalanul eltávolítja.

 

Adatkezelési tájékoztató

Az adatokat a Szolgáltató Magyarország területén, a Főnix központ képviseletében Tóth Anikó székhelyén található szerverén tárolja.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a Megbízó tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, helyszín, lakcím, tevékenységi körök.

Adatkezelés célja: a Weboldalon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételének biztosítása, ezen belül: az ajánlatkérés folyamatának nyomon kísérése, a kliensek, és ügyfelek védelme.